תוצאה
קטגוריה
63 / 1
2%
מגדר
124 / 4
4%
כללי
176 / 4
3%