תוצאה
קטגוריה
21 / 14
67%
מגדר
21 / 14
67%
כללי
21 / 14
67%
Swim 14/21
T1
Bike 15/21
T2
Run 11/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:17:35
Bike 11K 11.00 Km 00:28:33
Total Bike 11.00 Km 00:28:33
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:56:02
מעבר
T1 00:01:29
T2
הצג מפה