תוצאה
קטגוריה
21 / 7
34%
מגדר
21 / 7
34%
כללי
21 / 7
34%
Swim 2/21
T1
Bike 9/21
T2
Run 9/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:16:49
Bike 11K 11.00 Km 00:26:46
Total Bike 11.00 Km 00:26:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:51:56
מעבר
T1 00:01:27
T2
הצג מפה