תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
21 / 6
29%
כללי
21 / 6
29%
Swim 4/21
T1
Bike 5/21
T2
Run 7/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:16:48
Bike 11K 11.00 Km 00:26:47
Total Bike 11.00 Km 00:26:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:52:16
מעבר
T1 00:01:24
T2
הצג מפה