תוצאה
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
26 / 3
12%
כללי
74 / 14
19%
Swim 22/74
Run 38/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:13.150
יציאה לריצה 00:11:41.250
בקרת כרוז 00:19:45.950
סיום 00:19:54.150
סיום שחיה 00:10:13.150
יציאה לריצה 00:11:41.250
בקרת כרוז 00:19:45.950
סיום 00:19:54.150