תוצאה
קטגוריה
117 / 17
15%
מגדר
117 / 17
15%
כללי
141 / 17
13%
Swim 12/141
T1
Bike 6/141
T2
Run 56/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:56
Swim 1500m 1500 m 00:30:18
Total Swim 1500 m 00:30:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:39:22
Bike 11K 11.00 Km 00:50:36
Bike 24K 23.60 Km 01:10:33
Bike 30K 29.90 Km 01:22:08
Bike 40K 40.00 Km 01:38:23
Total Bike 40.00 Km 01:38:23
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.2K 1.20 Km 01:47:22
Run 3.2K 3.25 Km 01:58:05
Run 5.3K 5.30 Km 02:08:25
Run 7.4K 7.35 Km 02:18:40
Run 10K 10.00 Km 02:31:40
Total Run 10.00 Km 02:31:40
מעבר
T1 00:02:38
T2 00:03:04
הצג מפה