תוצאה
קטגוריה
117 / 6
6%
מגדר
117 / 6
6%
כללי
141 / 6
5%
Swim 14/141
T1
Bike 11/141
T2
Run 15/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:51
Swim 1500m 1500 m 00:30:07
Total Swim 1500 m 00:30:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:39:08
Bike 11K 11.00 Km 00:50:10
Bike 24K 23.60 Km 01:10:55
Bike 30K 29.90 Km 01:22:46
Bike 40K 40.00 Km 01:39:03
Total Bike 40.00 Km 01:39:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:55:46
Run 5.3K 5.30 Km 02:05:25
Run 7.4K 7.35 Km 02:14:56
Run 10K 10.00 Km 02:26:47
Total Run 10.00 Km 02:26:47
מעבר
T1 00:03:03
T2 00:02:28
הצג מפה