תוצאה
קטגוריה
14 / 3
22%
מגדר
14 / 3
22%
כללי
14 / 3
22%
Swim 4/14
T1
Bike 3/14
T2
Run 4/14
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:11:23
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:19:04
Bike 11K 11.00 Km 00:30:36
Total Bike 11.00 Km 00:30:36
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:00:44
מעבר
T1 00:01:39
T2
הצג מפה
דירוג