תוצאה
קטגוריה
21 / 16
77%
מגדר
21 / 16
77%
כללי
21 / 16
77%
Swim 15/21
T1
Bike 14/21
T2
Run 15/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:45
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:18:28
Bike 11K 11.00 Km 00:29:10
Total Bike 11.00 Km 00:29:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:57:18
מעבר
T1 00:01:42
T2
הצג מפה