תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
21 / 17
81%
כללי
21 / 17
81%
Swim 10/21
T1
Bike 17/21
Run 16/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:16
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:17:37
Bike 11K 11.00 Km 00:28:47
Total Bike 11.00 Km 00:28:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:57:44
מעבר
T1 00:01:36
T2
הצג מפה