תוצאה
קטגוריה
117 / 25
22%
מגדר
117 / 25
22%
כללי
141 / 26
19%
Swim 34/141
T1
Bike 26/141
T2
Run 34/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:47
Swim 1500m 1500 m 00:31:48
Total Swim 1500 m 00:31:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:42:17
Bike 11K 11.00 Km 00:54:03
Bike 24K 23.60 Km 01:14:32
Bike 30K 29.90 Km 01:26:50
Bike 40K 40.00 Km 01:44:13
Total Bike 40.00 Km 01:44:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:02:21
Run 5.3K 5.30 Km 02:12:28
Run 7.4K 7.35 Km 02:22:46
Run 10K 10.00 Km 02:35:26
Total Run 10.00 Km 02:35:26
מעבר
T1 00:03:57
T2 00:02:17
הצג מפה