תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
21 / 8
39%
כללי
21 / 8
39%
Swim 11/21
T1
Bike 1/21
T2
Run 10/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:10:26
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:17:04
Bike 11K 11.00 Km 00:26:46
Total Bike 11.00 Km 00:26:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:52:12
מעבר
T1 00:01:30
T2
הצג מפה
דירוג