תוצאה
קטגוריה
117 / 16
14%
מגדר
117 / 16
14%
כללי
141 / 16
12%
Swim 43/141
T1
Bike 23/141
T2
Run 9/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:39
Swim 1500m 1500 m 00:33:41
Total Swim 1500 m 00:33:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:42:56
Bike 11K 11.00 Km 00:54:48
Bike 24K 23.60 Km 01:15:13
Bike 30K 29.90 Km 01:27:21
Bike 40K 40.00 Km 01:44:24
Total Bike 40.00 Km 01:44:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:00:58
Run 5.3K 5.30 Km 02:10:16
Run 7.4K 7.35 Km 02:19:43
Run 10K 10.00 Km 02:31:17
Total Run 10.00 Km 02:31:17
מעבר
T1 00:02:41
T2 00:02:11
הצג מפה