תוצאה
קטגוריה
117 / 24
21%
מגדר
117 / 24
21%
כללי
141 / 25
18%
Swim 59/141
T1
Bike 17/141
T2
Run 28/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:17:25
Swim 1500m 1500 m 00:35:42
Total Swim 1500 m 00:35:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:44:29
Bike 11K 11.00 Km 00:55:43
Bike 24K 23.60 Km 01:15:43
Bike 30K 29.90 Km 01:27:46
Bike 40K 40.00 Km 01:44:59
Total Bike 40.00 Km 01:44:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:02:29
Run 5.3K 5.30 Km 02:12:38
Run 7.4K 7.35 Km 02:22:41
Run 10K 10.00 Km 02:35:22
Total Run 10.00 Km 02:35:22
מעבר
T1 00:02:20
T2 00:02:16
הצג מפה