תוצאה
קטגוריה
31 / 6
20%
מגדר
48 / 7
15%
כללי
74 / 8
11%
Swim 12/74
Run 16/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:51.500
יציאה לריצה 00:11:21.750
בקרת כרוז 00:19:33.350
סיום 00:19:41.150
סיום שחיה 00:09:51.500
יציאה לריצה 00:11:21.750
בקרת כרוז 00:19:33.350
סיום 00:19:41.150