תוצאה
קטגוריה
117 / 9
8%
מגדר
117 / 9
8%
כללי
141 / 9
7%
Swim 63/141
T1
Bike 22/141
T2
Run 2/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:36
Swim 1500m 1500 m 00:35:04
Total Swim 1500 m 00:35:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:44:48
Bike 11K 11.00 Km 00:56:33
Bike 24K 23.60 Km 01:16:43
Bike 30K 29.90 Km 01:29:14
Bike 40K 40.00 Km 01:45:54
Total Bike 40.00 Km 01:45:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:10:52
Run 10K 10.00 Km 02:27:56
Total Run 10.00 Km 02:27:56
מעבר
T1 00:03:11
T2 00:04:08
הצג מפה