תוצאה
קטגוריה
31 / 14
46%
מגדר
48 / 18
38%
כללי
74 / 25
34%
Swim 32/74
Run 59/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:42.150
יציאה לריצה 00:12:22.850
בקרת כרוז 00:20:24.250
סיום 00:20:32.500
סיום שחיה 00:10:42.150
יציאה לריצה 00:12:22.850
בקרת כרוז 00:20:24.250
סיום 00:20:32.500