תוצאה
קטגוריה
31 / 3
10%
מגדר
48 / 4
9%
כללי
74 / 5
7%
Swim 8/74
Run 60/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:39.550
יציאה לריצה 00:11:05.750
בקרת כרוז 00:18:27.500
סיום 00:18:35.550
סיום שחיה 00:09:39.550
יציאה לריצה 00:11:05.750
בקרת כרוז 00:18:27.500
סיום 00:18:35.550