תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
20 / 10
50%
כללי
197 / 133
68%
Swim 20/197
T1
Bike 150/197
T2
Run 168/197
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 11K 11.00 Km 00:08:17
Bike 24K 23.60 Km 00:39:31
Total Bike 23.60 Km 00:39:31
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:51:00
Run 5.3K 5.30 Km 01:03:59
Run 7.4K 7.35 Km 01:17:03
Run 9.4K 9.40 Km 02:28:45
Run 10K 10.00 Km 03:03:01
Total Run 10.00 Km 03:03:01
מעבר
T1 00:03:05
T2
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 קטיה קוקוש 02:45:35
2 רות פפירוב 02:54:27
3 רגינה ברייטמן 03:03:01