תוצאה
קטגוריה
31 / 7
23%
מגדר
48 / 9
19%
כללי
74 / 10
14%
Swim 9/74
Run 64/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:45.250
יציאה לריצה 00:11:09.450
בקרת כרוז 00:19:34.850
סיום 00:19:43.250
סיום שחיה 00:09:45.250
יציאה לריצה 00:11:09.450
בקרת כרוז 00:19:34.850
סיום 00:19:43.250