תוצאה
קטגוריה
11 / 2
19%
מגדר
26 / 5
20%
כללי
74 / 18
25%
Swim 19/74
Run 44/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:05.750
יציאה לריצה 00:11:32.500
בקרת כרוז 00:19:59.100
סיום 00:20:06.500
סיום שחיה 00:10:05.750
יציאה לריצה 00:11:32.500
בקרת כרוז 00:19:59.100
סיום 00:20:06.500