תוצאה
קטגוריה
117 / 23
20%
מגדר
117 / 23
20%
כללי
141 / 24
18%
Swim 52/141
T1
Bike 9/141
T2
Run 47/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:52
Swim 1500m 1500 m 00:35:09
Total Swim 1500 m 00:35:09
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:43:39
Bike 11K 11.00 Km 00:55:22
Bike 24K 23.60 Km 01:15:02
Bike 30K 29.90 Km 01:26:53
Bike 40K 40.00 Km 01:42:52
Total Bike 40.00 Km 01:42:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:00:52
Run 5.3K 5.30 Km 02:11:14
Run 7.4K 7.35 Km 02:21:52
Run 10K 10.00 Km 02:35:17
Total Run 10.00 Km 02:35:17
מעבר
T1 00:02:00
T2 00:01:59
הצג מפה