תוצאה
קטגוריה
117 / 21
18%
מגדר
117 / 21
18%
כללי
141 / 22
16%
Swim 24/141
T1
Bike 20/141
T2
Run 45/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:56
Swim 1500m 1500 m 00:32:02
Total Swim 1500 m 00:32:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:41:21
Bike 11K 11.00 Km 00:53:13
Bike 24K 23.60 Km 01:13:08
Bike 30K 29.90 Km 01:25:36
Bike 40K 40.00 Km 01:42:04
Total Bike 40.00 Km 01:42:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:59:57
Run 5.3K 5.30 Km 02:10:18
Run 7.4K 7.35 Km 02:21:12
Run 10K 10.00 Km 02:34:20
Total Run 10.00 Km 02:34:20
מעבר
T1 00:02:45
T2 00:02:24
הצג מפה