תוצאה
קטגוריה
31 / 2
7%
מגדר
48 / 2
5%
כללי
74 / 3
5%
Swim 7/74
Run 56/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:34.800
יציאה לריצה 00:10:57.950
בקרת כרוז 00:18:21.250
סיום 00:18:27.750
סיום שחיה 00:09:34.800
יציאה לריצה 00:10:57.950
בקרת כרוז 00:18:21.250
סיום 00:18:27.750