תוצאה
קטגוריה
117 / 22
19%
מגדר
117 / 22
19%
כללי
141 / 23
17%
Swim 11/141
T1
Bike 29/141
T2
Run 57/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:28
Swim 1500m 1500 m 00:30:33
Total Swim 1500 m 00:30:33
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:39:32
Bike 11K 11.00 Km 00:51:31
Bike 24K 23.60 Km 01:12:21
Bike 30K 29.90 Km 01:24:31
Bike 40K 40.00 Km 01:41:30
Total Bike 40.00 Km 01:41:30
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:59:16
Run 5.3K 5.30 Km 02:09:56
Run 7.4K 7.35 Km 02:21:00
Run 10K 10.00 Km 02:34:48
Total Run 10.00 Km 02:34:48
מעבר
T1 00:02:08
T2 00:01:55
הצג מפה