תוצאה
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
48 / 12
25%
כללי
74 / 15
21%
Swim 24/74
Run 43/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:19.550
יציאה לריצה 00:12:00.550
בקרת כרוז 00:19:46.500
סיום 00:19:54.750
סיום שחיה 00:10:19.550
יציאה לריצה 00:12:00.550
בקרת כרוז 00:19:46.500
סיום 00:19:54.750