תוצאה
קטגוריה
11 / 1
10%
מגדר
26 / 4
16%
כללי
74 / 16
22%
Swim 14/74
Run 48/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:54.950
יציאה לריצה 00:11:27.300
בקרת כרוז 00:19:48.650
סיום 00:19:55.950
סיום שחיה 00:09:54.950
יציאה לריצה 00:11:27.300
בקרת כרוז 00:19:48.650
סיום 00:19:55.950