תוצאה
קטגוריה
25 / 3
12%
מגדר
101 / 25
25%
כללי
101 / 25
25%
Swim 36/101
T1
Bike 19/101
T2
Run 26/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:24
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:27:55
Bike 11K 11.00 Km 00:40:33
Bike 20K 20.00 Km 00:58:46
Total Bike 20.00 Km 00:58:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:13:36
Run 4.5K 5.00 Km 01:24:02
Total Run 5.00 Km 01:24:02
מעבר
T1 00:03:36
T2 00:01:39
הצג מפה
דירוג