תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
26 / 6
24%
כללי
74 / 19
26%
Swim 28/74
Run 50/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:36.200
יציאה לריצה 00:12:02.500
בקרת כרוז 00:19:59.900
סיום 00:20:06.800
סיום שחיה 00:10:36.200
יציאה לריצה 00:12:02.500
בקרת כרוז 00:19:59.900
סיום 00:20:06.800