תוצאה
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
48 / 8
17%
כללי
74 / 9
13%
Swim 34/74
Run 65/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:45.400
יציאה לריצה 00:12:15.450
בקרת כרוז 00:19:34.350
סיום 00:19:41.750
סיום שחיה 00:10:45.400
יציאה לריצה 00:12:15.450
בקרת כרוז 00:19:34.350
סיום 00:19:41.750