תוצאה
קטגוריה
31 / 8
26%
מגדר
48 / 10
21%
כללי
74 / 12
17%
Swim 13/74
Run 8/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:52.500
יציאה לריצה 00:11:28.100
בקרת כרוז 00:19:35.550
סיום שחיה 00:09:52.500
יציאה לריצה 00:11:28.100
בקרת כרוז 00:19:35.550