תוצאה
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
48 / 14
30%
כללי
74 / 20
28%
Swim 27/74
Run 17/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:34.250
יציאה לריצה 00:12:11.200
בקרת כרוז 00:20:02.450
סיום 00:20:10.500
סיום שחיה 00:10:34.250
יציאה לריצה 00:12:11.200
בקרת כרוז 00:20:02.450
סיום 00:20:10.500