תוצאה
קטגוריה
31 / 4
13%
מגדר
48 / 5
11%
כללי
74 / 6
9%
Swim 6/74
Run 12/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:26.350
יציאה לריצה 00:11:09.150
בקרת כרוז 00:19:17.350
סיום 00:19:25.900
סיום שחיה 00:09:26.350
יציאה לריצה 00:11:09.150
בקרת כרוז 00:19:17.350
סיום 00:19:25.900