תוצאה
קטגוריה
117 / 11
10%
מגדר
117 / 11
10%
כללי
141 / 11
8%
Swim 9/141
T1
Bike 24/141
T2
Run 18/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:33
Swim 1500m 1500 m 00:29:53
Total Swim 1500 m 00:29:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:38:55
Bike 11K 11.00 Km 00:50:37
Bike 24K 23.60 Km 01:11:05
Bike 30K 29.90 Km 01:23:26
Bike 40K 40.00 Km 01:40:35
Total Bike 40.00 Km 01:40:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.2K 1.20 Km 01:47:58
Run 3.2K 3.25 Km 01:57:41
Run 5.3K 5.30 Km 02:07:33
Run 7.4K 7.35 Km 02:17:35
Run 10K 10.00 Km 02:29:45
Total Run 10.00 Km 02:29:45
מעבר
T1 00:02:31
T2 00:02:01
הצג מפה