תוצאה
קטגוריה
117 / 13
12%
מגדר
117 / 13
12%
כללי
141 / 13
10%
Swim 45/141
T1
Bike 14/141
T2
Run 13/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:17:03
Swim 1500m 1500 m 00:33:34
Total Swim 1500 m 00:33:34
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:43:03
Bike 11K 11.00 Km 00:54:37
Bike 24K 23.60 Km 01:14:53
Bike 30K 29.90 Km 01:26:42
Bike 40K 40.00 Km 01:42:46
Total Bike 40.00 Km 01:42:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:59:15
Run 5.3K 5.30 Km 02:08:23
Run 7.4K 7.35 Km 02:17:56
Run 10K 10.00 Km 02:30:00
Total Run 10.00 Km 02:30:00
מעבר
T1 00:03:03
T2 00:02:19
הצג מפה