תוצאה
קטגוריה
15 / 4
27%
מגדר
26 / 7
27%
כללי
74 / 21
29%
Swim 20/74
Run 9/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:07.500
יציאה לריצה 00:11:41.650
בקרת כרוז 00:20:04.000
סיום 00:20:12.200
סיום שחיה 00:10:07.500
יציאה לריצה 00:11:41.650
בקרת כרוז 00:20:04.000
סיום 00:20:12.200