תוצאה
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
26 / 2
8%
כללי
74 / 11
15%
Swim 2/74
Run 5/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:53.500
יציאה לריצה 00:10:39.500
בקרת כרוז 00:19:36.500
סיום 00:19:44.300
סיום שחיה 00:08:53.500
יציאה לריצה 00:10:39.500
בקרת כרוז 00:19:36.500
סיום 00:19:44.300