תוצאה
קטגוריה
31 / 10
33%
מגדר
48 / 13
28%
כללי
74 / 17
23%
Swim 10/74
Run 2/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:48.350
יציאה לריצה 00:11:15.000
בקרת כרוז 00:19:49.700
סיום 00:19:57.550
סיום שחיה 00:09:48.350
יציאה לריצה 00:11:15.000
בקרת כרוז 00:19:49.700
סיום 00:19:57.550