תוצאה
קטגוריה
25 / 8
32%
מגדר
101 / 15
15%
כללי
101 / 15
15%
Swim 12/101
T1
Bike 34/101
T2
Run 19/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:33
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:25:24
Bike 11K 11.00 Km 00:38:50
Bike 20K 20.00 Km 00:57:05
Total Bike 20.00 Km 00:57:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:11:16
Run 4.5K 5.00 Km 01:21:28
Total Run 5.00 Km 01:21:28
מעבר
T1 00:02:21
T2 00:01:04
הצג מפה
דירוג