תוצאה
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
101 / 22
22%
כללי
101 / 22
22%
Swim 48/101
T1
Bike 41/101
T2
Run 3/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:19:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:29:50
Bike 11K 11.00 Km 00:43:27
Bike 20K 20.00 Km 01:01:57
Total Bike 20.00 Km 01:01:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:14:01
Run 4.5K 5.00 Km 01:23:05
Total Run 5.00 Km 01:23:05
מעבר
T1 00:03:02
T2 00:01:00
הצג מפה