תוצאה
קטגוריה
31 / 12
39%
מגדר
48 / 16
34%
כללי
74 / 23
32%
Swim 15/74
Run 31/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:57.850
יציאה לריצה 00:11:40.500
בקרת כרוז 00:20:21.100
סיום 00:20:28.400
סיום שחיה 00:09:57.850
יציאה לריצה 00:11:40.500
בקרת כרוז 00:20:21.100
סיום 00:20:28.400