תוצאה
קטגוריה
25 / 11
44%
מגדר
101 / 20
20%
כללי
101 / 20
20%
Swim 27/101
T1
Bike 18/101
T2
Run 20/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:27:28
Bike 11K 11.00 Km 00:40:05
Bike 20K 20.00 Km 00:57:57
Total Bike 20.00 Km 00:57:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:12:46
Run 4.5K 5.00 Km 01:22:27
Total Run 5.00 Km 01:22:27
מעבר
T1 00:03:21
T2 00:01:19
הצג מפה