תוצאה
קטגוריה
31 / 1
4%
מגדר
48 / 1
3%
כללי
74 / 1
2%
Swim 1/74
Run 32/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:08:26.900
יציאה לריצה 00:09:52.700
בקרת כרוז 00:17:24.450
סיום 00:17:31.800
סיום שחיה 00:08:26.900
יציאה לריצה 00:09:52.700
בקרת כרוז 00:17:24.450
סיום 00:17:31.800