תוצאה
קטגוריה
31 / 13
42%
מגדר
48 / 17
36%
כללי
74 / 24
33%
Swim 11/74
Run 33/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:49.650
יציאה לריצה 00:11:33.600
בקרת כרוז 00:20:21.550
סיום 00:20:30.250
סיום שחיה 00:09:49.650
יציאה לריצה 00:11:33.600
בקרת כרוז 00:20:21.550
סיום 00:20:30.250