תוצאה
קטגוריה
31 / 9
30%
מגדר
48 / 11
23%
כללי
74 / 13
18%
Swim 16/74
Run 20/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:01.400
יציאה לריצה 00:11:37.350
בקרת כרוז 00:19:42.750
סיום 00:19:50.650
סיום שחיה 00:10:01.400
יציאה לריצה 00:11:37.350
בקרת כרוז 00:19:42.750
סיום 00:19:50.650