תוצאה
קטגוריה
15 / 1
7%
מגדר
26 / 1
4%
כללי
74 / 2
3%
Swim 4/74
Run 39/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:06.500
יציאה לריצה 00:10:26.500
בקרת כרוז 00:18:18.000
סיום 00:18:26.650
סיום שחיה 00:09:06.500
יציאה לריצה 00:10:26.500
בקרת כרוז 00:18:18.000
סיום 00:18:26.650