תוצאה
קטגוריה
117 / 5
5%
מגדר
117 / 5
5%
כללי
141 / 5
4%
Swim 15/141
T1
Bike 12/141
T2
Run 14/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:26
Swim 1500m 1500 m 00:30:57
Total Swim 1500 m 00:30:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:39:52
Bike 11K 11.00 Km 00:51:11
Bike 24K 23.60 Km 01:10:56
Bike 30K 29.90 Km 01:22:49
Bike 40K 40.00 Km 01:39:26
Total Bike 40.00 Km 01:39:26
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:55:56
Run 5.3K 5.30 Km 02:05:25
Run 7.4K 7.35 Km 02:14:56
Run 10K 10.00 Km 02:26:40
Total Run 10.00 Km 02:26:40
מעבר
T1 00:02:35
T2 00:01:49
הצג מפה