תוצאה
קטגוריה
31 / 11
36%
מגדר
48 / 15
32%
כללי
74 / 22
30%
Swim 46/74
Run 25/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:11:05.300
יציאה לריצה 00:12:43.300
בקרת כרוז 00:20:21.100
סיום 00:20:28.400
סיום שחיה 00:11:05.300
יציאה לריצה 00:12:43.300
בקרת כרוז 00:20:21.100
סיום 00:20:28.400