תוצאה
קטגוריה
117 / 7
6%
מגדר
117 / 7
6%
כללי
141 / 7
5%
Swim 22/141
T1
Bike 16/141
T2
Run 7/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:41
Swim 1500m 1500 m 00:31:55
Total Swim 1500 m 00:31:55
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:41:31
Bike 11K 11.00 Km 00:52:54
Bike 24K 23.60 Km 01:12:51
Bike 30K 29.90 Km 01:24:30
Bike 40K 40.00 Km 01:41:19
Total Bike 40.00 Km 01:41:19
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 01:58:07
Run 5.3K 5.30 Km 02:07:08
Run 7.4K 7.35 Km 02:16:08
Run 10K 10.00 Km 02:27:25
Total Run 10.00 Km 02:27:25
מעבר
T1 00:02:47
T2 00:02:26
הצג מפה