תוצאה
קטגוריה
31 / 5
17%
מגדר
48 / 6
13%
כללי
74 / 7
10%
Swim 17/74
Run 24/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:10:01.900
יציאה לריצה 00:11:30.250
בקרת כרוז 00:19:32.950
סיום 00:19:39.650
סיום שחיה 00:10:01.900
יציאה לריצה 00:11:30.250
בקרת כרוז 00:19:32.950
סיום 00:19:39.650